İsrail Test Raporları » Türkiye'den destek görmedi şimdi İsrail'de satılıyor » Dünyanın en pahalı yakıtını kullanan Türkiye'de maliyetleri azaltmanın yolları aranıyor » KAMU ARAÇLARINA YAKIT TASARRUF CİHAZI » Lpg, benzin ve dizelde %20 yakıt tasarrufu sağlıyor » teknoloji gündem 07.04.2015 » otomobil dergisi 07 Nisan 2015 Salı » netinternethaber.com 07.04.2015 » Milliyet.com.tr » Ekonomi » Haber » Ekovitrin gazetesi %20 Yakıt Tasarrufu:EKO66 06.04.2015 » % 20 Yakıt tasarrufu ve çevre dostu 06.04.2015 » Dünya’ yı Peşinden Koşturan İcat da 06.04.215 çıkan haberlerimiz » Uluslar Arası Patent Sahibi… » Akaryakıt Başlıkları » Ana Sayfa » AKARYAKIT ve EKİPMAN » DÜNYA’ NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İCAT: EKO66 » %25 Yakıt Tasarrufu » DÜNYA’ NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İCAT: EKO66 » STAR GAZETESİNDE ÇIKAN HABERİMİZ 23.03.2015 » Akşam Gazetesinde Çıkan Haberimiz 12.03.2015 » EKO 66 YAKIT TASARRUF CİHAZI MAKEDONYA’DA » Neleri kaybediyoruz? 17 Kasım 2014 Pazartesi » Eko 66 İmdada yetişti! Anayurt Gazetesi 17.11.2014 » EKO 66’NIN TASARRUFU NOTER HUZURUNDA TESCİLLENDİ İNTERNET HABERLERİ » EKO 66’NIN TASARRUFU NOTER HUZURUNDA TESCİLLENDİ » AKP KAMPINDA TASARRUF CİHAZI » Yakıt israfına karşı buluş yapan Türk mucide tehdit » Avrupayı Peşinden Koşturan Türk » İstanbul’da egzoz gazı denetimi » ASRIN MUCİDİ KONUŞTU » Eko66 Yakıt Tasarruf Cihazı TBMM'de » Eko66 inovasyon fuarı » EKO 66, INOVASYON TÜRKİYE FUARI’NDA » Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından » Talat Mollaoğlu'ndan yüzyılın buluşu, EKO66 » EKO66 ve Talat Mollaoğlu » ATATÜRKÜN ÇEVRE İLE İLGİLİ SÖZLERİ » T.C. Cumhurbaşkanlığı : Recep Tayyip Erdoğan » T.C Başbakanımız Ahmet Davutoğlu » MÜJDE TÜRKİYEM » MHP Kütahya Millet Vekili Işık’ın gündemi ‘Yakıt Tasarruf Cihazları’ » NASA Onay Verdi » Yerli tasarruf cihazı Avrupa'da! » Büyükşehir çevre dostu araçlar için yeni teknolojileri test ediyor » İŞTE EKO66 » EKO 66 OTO YAKIT TASARRUF CİHAZI » Türk Mucit Almanya’yı dize getirdi » HABERLER .COM GAZETESİ » Türk Time Gazetesi » İstanbul Haber Gazetesi » Hürriyet Gazetesi Ekonomi » İstanbul “EKO 66” ile temiz nefes alacak » “EKO-66 Yakıt Tasarruf Cihazı” Avrupa Patent Ofisi’nde yayınlandı! » EĞİTİM-BİLİM » YENİ ASYA GAZETESİ » VAKİT GAZETESİ » SAKARYA GAZETESİ » METROPOL YEREL GAZETESİ » METROPOL GAZETESİ » METROPOL GAZETESİ » DÜNYA GAZETESİ » BOZOK GAZETESİ » AKTÜEL GAZETESİ » YERLİ MUCİDİN TASARRUF CİHAZI » TUNİNG DERGİSİ » TRANSMEDYA DERGİSİ » KONEKO DERGİSİ » DEVLET ONAYLI » EKOVİZYON » Bilim Ve Ütopya Dergisi » EKO66 Suudi Arabistan Testi » EKO-66 CİHAZI NE KADAR EKONOMİ YAPAR? » Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi » Yerli tasarruf cihazı Avrupa’da » EKO66 Ümraniye’de » Eko-66 Tasarruf Cihazı traktörlerde de denendi. » EKO 66 (çevre haber) » AB Egzoz Limitlerini Daha Daraltıyor » Testler de inanılmaz Sonuç » DEVLETİ PES ETTİREN YOZGATLI MUCİTTEN TAMAMEN YERLİ MALI TASARRUF CİHAZI: EKO 66 » Dünyanın peşinde olduğu Türk icadı » Dünyayı Peşine Takan Türk'ün İcadı: EKO66 » EKO-66 İŞ MAKİNESİ TESTİNDEN DE GEÇTİ » Eko-66 Avrupa'da » Eko-66 Dumlupınar Üniversitesinde » Milliyet Gazetesi » 'Adı: Eko66 Soyadı: Tasarruf Cihazı' » Türk mucitten tasarruf cihazı » Dünyayı peşine takan Türk'ün icadı » Hürriyet Gazetesi, » Egzoz zehrine çare buldu Avrupa'yı peşinden koşturuyor » Türkiye'nin Gururu Eko66 Amerikadan Onaylı Patent Aldı » ULUSLARARASI PATENTLİ MARKALI TÜRKİYENİN DÜNYADAKİ GURURU » Kredi Kartlarına Taksit İmkânı (Güncel) » Edirne ilimizde Büyük Test »

EĞİTİM-BİLİM
15.05.2012 - 23:44
EĞİTİM-BİLİM  “EKO-66 EGZOZDAN ÇIKAN ZARARLI GAZLARI DA AZALTIYOR”
EKO-66 ?? MAK?NES? TEST?NDEN DE GEÇT? 

Eko-66 markal? cihazin testlerine DPÜ’de devam ediliyor. EKO–66 marka cihazin, Dumlup?nar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Ögretim Üyesi Yard. Doç. Dr. ismet Çelik nezaretinde yapılan agir iş makinesi testinden de olumlu sonuç alinarak yakit tasarrufu saglandigi belirlendi.

 

Eko-66 marka cihazın a??r i? makinesi testi DPÜ Ö?retim Üyesi Yard. Doç. Dr. ismet Çelik’in nezaretinde Göçeri köyü yak?nlar?nda yol çal??mas? yapan Kütahya ?

l Özel ?daresine ait bir i? makinesinde gerçekleştirildi. Bazı basın mensuplarının da izledigi testte, cihazın mucidi ve üreticisi Talat Mollaoğlu, Eko-66 markasını verdigi cihazın, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli oldugunu kaydetti. 

Dumlup?nar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Ögretim Üyesi Yard. Doç. Dr. ismet Çelik yaptıgı açıklamada,...EKO-66 ?? MAK?NES? TEST?NDEN DE GEÇT? 

Eko-66 markal? cihaz?n testlerine DPÜ’de devam ediliyor. EKO–66 marka cihaz?n, Dumlup?nar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Ö?retim Üyesi Yard. Doç. Dr. ?smet Çelik nezaretinde yap?lan a??r i? makinesi testinden de olumlu sonuç al?narak yak?t tasarrufu sa?land??? belirlendi.

 “EKO-66 EGZOZDAN ÇIKAN ZARARLI GAZLARI DA AZALTIYOR”

Eko-66 marka cihaz?n a??r i? makinesi testi DPÜ Ö?retim Üyesi Yard. Doç. Dr. ?smet Çelik’in nezaretinde Göçeri köyü yak?nlar?nda yol çal??mas? yapan Kütahya ?l Özel ?daresine ait bir i? makinesinde gerçekle?tirildi. Baz? bas?n mensuplar?n?n da izledi?i testte, cihaz?n mucidi ve üreticisi Talat Mollao?lu, Eko-66 markas?n? verdi?i cihaz?n, Türkiye ekonomisi aç?s?ndan çok önemli oldu?unu kaydetti. 

Dumlup?nar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Ö?retim Üyesi Yard. Doç. Dr. ?smet Çelik yapt??? aç?klamada, Talat Mollao?lu taraf?ndan üretilen Eko-66 markal? cihaz?n testlerine devam ettiklerini söyledi.

Test çal??malar?n? sürdüren Yard. Doç. Dr. ?smet Çelik, Dumlup?nar Üniversitesinde bugüne kadar yapt?klar? testlerde Eko-66 markal? cihaz?n egzoztan ç?kan gazlar? azaltt???n?, çevreye duyarl? ve yak?t tasarrufu sa?layan bir cihaz oldu?unu tespit ettiklerini, söz konusu cihazla ilgili de?i?ik test çal??malar?na devam edildi?ini ifade etti.

Çelik, testin bu kapsamda yap?ld???n? belirterek, Kütahya ?l Özel ?daresine ait yol silindirinde (a??r i? makinesinde) ayn? yer, çal??ma ko?ullar? ve saatte yapt?klar? testte, çal??ma halindeki i? makinesinde ilk a?amada %7 civar?nda yak?t tasarrufu sa?land???n? tespit ettiklerini bildirdi.

            Yard.Doç. Dr. ?smet Çelik, Dumlup?nar Üniversitesinde yap?lan testlerde söz konusu cihaz?n egzoztan ç?kan zararl? gazlar? azaltt??? ve yak?t tasarrufu sa?lad???n?n görüldü?ünü, nihai verilerin testlerin tamamlanmas?yla verilebilece?ini belirterek, cihaz?n  i? makinelerinde ve binek araçlarda motorun durumuna göre %7’den ba?layarak %20’leri a?an oranlarda yak?t ekonomisinin sa?lanabilece?inin tespit edildi?ini  ifade etti.

            Çelik, söz konusu cihaz?n yak?t ekonomisi ve çevreye olan faydas?n?n son derece önemli oldu?unu vurgulayarak, net de?erlerin tespit edilmesi amac?yla çal??malar?n?n yo?un bir biçimde sürdü?ünü kaydetti.

            Cihaz?n temel çal??ma prensibinin yak?tlar? olu?turan hidrojen ve karbon moleküllerinin ba? yap?s?n? yanmaya elveri?li hale getirerek yak?t?n daha verimli yanmas? oldu?unu belirten Yard. Doç. Dr. ?smet Çelik, “Bu sayede test edilen içten yanmal? motorlarda yak?t daha iyi yak?lmakta ve bunun sonucu olarak yak?t tüketimi azalmakta ve egzoztan at?lan zararl? gazlar (CO ve HC) azalmaktad?r. Bu yönüyle bak?ld???nda cihaz hem yak?t tasarrufu sa?lamakta hem de çevreye faydal? olmaktad?r” dedi.

            Yard. Doç. Dr. ?smet Çelik, söz konusun cihaz?n testlerinin cihaz? icat eden ve üreten Talat Mollao?lu’nun Dumlup?nar Üniversitesine yaz?l? olarak müracaat ederek, 02270 patent nolu Eko-66 markas?n? verdi?i yak?t tasarruf cihaz?n?n test edilmesini istemesi ve firman?n ba?vurusunu daha önceden alm?? oldu?u ?TÜ, Ege Üniversitesi ve TPAO’nun yapm?? oldu?u testlerde olumlu sonuçlar?n al?nd??? dikkate al?narak incelemeye de?er bulunmas?yla çal??malara ba?lad?klar?n? söyledi.

            Çelik, yap?lan ön incelemede söz konusu cihaz?n ?TÜ testlerinde özgül yak?t tüketimini 5-11 gr/BGsaat civar?nda azaltt???, karbon monoksiti (CO) 2.65 kat azaltt???; Ege Üniversitesinin yapt??? testlerde ise, %8.5-11.39 oran?nda yak?t tasarrufu sa?land??? ve duman koyulu?unun %7.57-%18.5 iyile?ti?i ve TPAO’nun yapt??? testte de cihaz?n %7.89 yak?t ekonomisi sa?lad???, günlük kullan?mda ise %10-12’lik tasarruf sa?lanabilece?i yönünde verilerin bulundu?unu da belirtti.          Yorum Ekle Bu Haber 99,230 'Kez Okundu Tavsiye Et Öneri ve Görüşlere Git  Geri Dön
İlk Yorumu Sen Yap EĞİTİM-BİLİM Haberleri Hakkında Henüz yorum Yapılmamış..
EKO66 ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elektromagnetik akım oluşturarak EKSİ olan oksijeni ARTI olan hidrokarbonla buluşturup tam yanmayı sağlar.

BENZİN  ‘de   %20-25  tasarruf  sağlıyor.Devamı...

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN TIKLAYIN
UYGULAMALARIMIZ
Cihazımız ; Benzinli, Lpg li ve Dizel Motorlu Araçlarda yakıt tasarrufu sağlar. Cihazımızı Tüm Yakıt Besleme Sistemleri için kullanılmaktadır. Araca hiçbir yan etkisi olmadığı için aracın hiçbir kısmına zarar vermez.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 • MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİNİN TÜMÜ İÇİN TIKLAYIN
  EKO66 ©
  2000 Tüm Hakları Saklıdır.
  Adres  : ALTINŞEHİR NATOYOLU CAD ARINÇ SOK İstanbul TR 9001 NO.12, D:14, 34771 Dudullu Osb/Ümraniye
  Telefon : (0216) 540 40 31 (Pbx)
  Faks      : (0216) 540 40 51
  E-Posta : info@eko66.com